Sedavé zaměstnání je nesmírně nebezpečné pro lidské zdraví, ale dnešní generace se mu jen těžko vyhne. Tímto problémem se dlouhodobě zabývá i lékařka Toshiki Fukutsudzi, jejíž cviky a rady vyšly knižně v několikamilionové nákladu.