Rovnováha je v živote veľmi dôležitá a platí to aj o strave, ktorú konzumujete a o hladinách pH vo vnútri vášho tela. Pre udržanie si zdravia telo musí mať vyrovnané pH…

Hladinu pH krvi si dokáže kontrolovať samo v pomerne úzkom pásme, to však neplatí o ostatných telesných tekutinách a tkanivách. Preto je potrebné sa o pH vášho vnútorného prostredia starať, no a najlepším spôsobom, ako to robiť, je prostredníctvom stravy.

Pokračovanie na ďalšej strane…